ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Isikuandmete vastutav töötleja on Tartu Teraapiasalong (Scriba OÜ, registrikood 11439609, Õpetaja 9, Tartu 51004, e-mail teraapiasalong@gmail.com)

 

Millist tüüpi infot/andmeid me kogume?

Teenuse saamiseks aja broneerimisel küsime kliendi nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi ning teenuse (füsioteraapia, massaaž, kalateraapia) käigus ka teenuse osutamiseks vajalikke terviseandmeid (sh võimalikud vastunäidustused protseduuridele).

 

Kuidas me andmeid kogume?

Broneerides meie juurde teenuseaja (kodulehel veebikeskkonnas, telefoni või e-kirja teel), sisestame kliendi isikuandmed meie kodulehe platvormsüsteemi wix.com, kasutades veebiandmebaasi. Teenuse käigus kasutame küsitlus- ja ankeetmeetodit, et koguda vajalikud andmed teenuse osutamiseks, sh võimalikud vastunäidustused protseduuridele.

 

Miks me andmeid kogume?

Et pakkuda parimat teenust ja teenindust, lisaks aegade tühistamiseks/muutmiseks, uute teenuste ja parimate hinnapakkumiste edastamiseks e-kirja teel, arvete ja kviitungite edastamiseks (tekstisõnumi või e-kirja teel). Üldjuhul me terviseandmeid ei kogu ega arhiveeri. Vajadusel kogume terviseandmeid vaid konkreetse ühekordse teenuse osutamiseks ja hävitame need pärast teenuse osutamist.

 

Kuidas me andmeid hoiame/salvestame?

Meie kodulehe platvormsüsteemi wix.com kontaktide veebikeskkonda on digitaalselt salvestatud kliendi nimi, telefon ja e-maili aadress. Andmebaasile on ligipääs ainult asjassepuutuvatel Tartu Teraapiasalongi töötajatel. 

 

Kellele on lubatud andmeid edastada?

Tartu Teraapiasalongi klientide isiku- ja terviseandmetele on juurdepääs vaid Tartu Teraapiasalongi töötajatel, kolmandatel isikutel juurdepääs puudub. Erandjuhuks on füsioteraapia teenus, mis osutatakse kliendile, kasutades Eesti Haigekassa teraapiafondi rahastust. Sellisel juhul on kliendi isiku- ja terviseandmetele ligipääs ka kliendi perearstil.

 

Millised on kliendi õigused tema isikuandmete edasise töötluse osas?

Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega. Kliendil on seoses ennast puudutavate isikuandmetega kõik isikuandmete kaitsega seonduvatest õigusaktidest tulenevad õigused. Muuhulgas on kliendil õigus saada töötlejalt (Tartu Teraapiasalongilt) tema kohta käivaid isikuandmeid, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kustutamist ning isikuandmete töötlemise lõpetamist.

Oleme avatud:
E-R: 9-20
L kokkuleppel
P suletud

Aadress:

Kalevi 52

Tartu, 50103

Eesti

Kontakt

info@teraapiasalong.ee

56277744

Jälgi